dyrygent

Bogna Thomas-Miklas - studia muzyczne ukończyła w Poznaniu, w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stefana Stuligrosza. Prowadziła Reprezentacyjny Chór Dziewczęcy miasta Poznania i województwa poznańskiego. Aktywnie współpracowała z ruchem młodzieżowym Pro Sinfonica.
W latach 1984-2010 była nauczycielem akademickim Uniwersytetu Szczecińskiego. Założyła Chór KEA US, który aktywnie uczestniczy w uroczystościach uczelnianych a także kulturotwórczo działa na rzecz środowiska oraz propaguje muzykę polską za granicą. Przez kilka lat pracowała jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu - Filia w Szczecinie. Związana była także z chórem Opery i Operetki Szczecińskiej, Chórem Politechniki Szczecińskiej Collegium Maiorum i Teatrem Polskim w Szczecinie.
Przez szereg lat była dyrektorem artystycznym PZCHiO - Oddział Szczecin. Od 1985 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Hejnał. Kilkakrotnie otrzymała nagrodę indywidualną dla wyróżniającego się dyrygenta. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki - profesor Akademii Sztuki w Szczecinie