dyrygentka

Barbara Halec
Dyrygentka Barbara Halec od roku 2010 pełniła funkcję prodziekana, od roku 2016 funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, a od roku 2020 przewodniczącej Rady Dyscypliny Sztuki Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Jako profesor dyrygentury chóralnej prowadziła w najmłodszej szczecińskiej uczelni zespoły wokalne oraz Chór Wydziałowy, z którym niejednokrotnie wykonywała wielkie formy oratoryjno-kantatowe. m.in. J.S. Bacha – Weihnachtsoratorium BWV 248, W.A. Mozarta – Requiem d-moll KV 626, Vespere solennes de Confessore KV 339, L. van Beethovena – IX Symfonię, G. Verdiego – Requiem, S. Moniuszki – III Litanię Ostrobramską, C. Jenkinsa – Mass for Peace, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego – Lobgesang. Od roku 2010 jako dyrygentka Chóru Kameralnego Akademii Sztuki wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą (Czechy, Dania, Irlandia, Niemcy, USA – dwukrotnie w Nowym Yorku). Z zespołem przygotowała m.in. Kantatę Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61 J.S. Bacha, Dixit Dominus g-moll HWV 232 J.F. Haendla, a także utwory W.A. Mozarta, A. Ramireza, J. Ruttera oraz inne polskie i obce kompozycje wokalne, za których interpretację zdobywała na festiwalach i konkursach chóralnych prestiżowe wyróżnienia i najwyższe nagrody. Współpracowała z chórem Opery na Zamku w Szczecinie, zespołem Camerata Nova, a także zespołami z Danii i Niemiec. Członkini jury międzynarodowych festiwali i przeglądów chóralnych. Nagrodzona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.