Myśl o założeniu chóru powstała wśród braci kolejarskiej, na odzyskanych ziemiach zachodnich, w budzącym się do życia Szczecinie.

05 lutego 1946 r. odbyło się posiedzenie 25-osobowej grupy kolejarzy DOKP w Szczecinie, na którym powołano do życia męski zespół pod nazwą "Chór ZZK Hejnał".

Pierwszym dyrygentem i współorganizatorem był Zdzisław Surowiecki.

Już w kwietniu 1946 r. odbył się inauguracyjny koncert Hejnału.

Lata 50-te i 60-te to pasmo udanych koncertów, m.in. we współpracy z bratnim chórem Hasło z Poznania. Połączone chóry występowały wówczas jako "Reprezentacyjny Chór Związku Zawodowego Kolejarzy Poznań-Szczecin".

Hejnał, jako pierwszy amatorski zespół nawiązał współpracę z Robotniczym Towarzystwem Muzycznym - późniejszą Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Chór włączył do swojego repertuaru wielkie formy wokalno-instrumentalne współpracując również z filharmoniami w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku, a za granicą - w Halle NRD). Wykonano takie dzieła jak "Stabat Mater" K. Szymanowskiego, "Ad Matrem" H.M. Góreckiego, "Wierchy" A. Malawskiego, fragmenty ze "Strasznego Dworu" i "Milda" St. Moniuszki, "Nieszpory uroczyste" W.A. Mozarta, "IX Symfonia" van Beethovena, "Faust" Ch. Gounoda, "Tańce połowieckie" z op. "Kniaź Igor" A. Borodina.

zdjęcie 2

Od swoich dwudziestych urodzin Hejnał jest chórem mieszanym. Uprawia muzykę świecką i sakralną. Wykonuje utwory dawnych mistrzów oraz tworzących współcześnie, kompozytorów ze wszystkich niemal epok.

Jubileusz dwudziestolecia, w 1966 r. święcił w gronie chórów zagranicznych, podczas imprezy pod nazwą "Szczeciński Zlot Przyjaźni". Impreza ta przetrwała do dziś jako Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Tak więc Hejnał był inicjatorem tegoż festiwalu. Później wielokrotnie jeszcze w nim uczestniczył.

Udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach i festiwalach pozwolił Hejnałowi zdobyć wiele nagród i wyróżnień. Jest on laureatem nagrody specjalnej Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy artystycznej oraz posiadaczem nagrody PAX im. ks. B.Domańskiego. Został odznaczony Honorową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr I, II i III stopnia oraz Złotą z Laurem. Chórowi przyznano zaszczytny tytuł "Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Kolejarzy Polskich".

Wielokrotnie brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kolejowych zajmując I i II miejsca a także w międzynarodowym odpowiedniku organizowanym przez Federację (FISAIC). W r.1998 był współorganizatorem IX festiwalu, który odbył się w Szczecinie, po raz pierwszy w Polsce.

Często brał udział w imprezach związanych ze środowiskiem kolejarskim. Żywo uczestniczył w imprezach organizowanych na rzecz Miasta i regionu a także miejscowości przygranicznych.

zdjęcie 1

Szczególne miejsce w historii zespołu zajmują wyjazdy zagraniczne. Trasy koncertowe chóru wiodły do wszystkich niemal krajów Europy. Pierwszy z 62 wyjazdów zagranicznych miał miejsce w 1964 r. na Węgry, ostatni w maju 2007 r. do Francji. Każdy wyjazd przywołuje wspaniałe wspomnienia, jednak śpiew podczas audiencji u Papieża Jana Pawła II w 1995 r. to jedno z wyjątkowych przeżyć chórzystów. Tradycją w życiu chóru stały się coroczne wyjazdy na tzw. "warsztaty muzyczne" do miejscowości nadmorskich.

"Hejnał" jest zespołem pokoleniowym, liczącym 40 osób, ludzi różnych profesji.

W czasie 62 lat istnienia w chórze ofiarnie pracowało kolejnych 10 dyrygentów i 12 prezesów zarządu.

Piotr Pniak

W latach1985 - 2004 mecenat nad chórem sprawował osobiście, nieżyjący już dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Szczecinie mgr Andrzej Piotr Pniak. To Jemu Hejnał zawdzięcza wiele kart swej historii zapisanych złotymi zgłoskami.

Od 1985 roku z wielkim powodzeniem chór prowadzi Bogna Thomas-Miklas - kierownik artystyczny zespołu i jego dyrygent.

Na koniec 2007r. chór Hejnał ma na swym koncie 1715 koncertów i występów.